Contact

Contact

Avéro Achmea

Bel ons op 088 462 75 75 Op werkdagen is ons klantenteam bereikbaar van 9.00-17.00 uur.

Privacy

Privacystatement

Uw privacy staat bij ons voorop.


Avéro Achmea respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en doen ons uiterste best om uw persoonlijke informatie te beschermen.


Uw gegevens in vertrouwde handen

Sluit u een verzekering, een financiële- of andere dienst af of heeft u op een andere manier contact met ons? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.


Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens. Zoals uw kenteken voor een autoverzekering. Of uw bankrekeningnummer voor het automatisch afschrijven van uw premie. Het verschilt per product of dienst welke gegevens wij nodig hebben. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij vragen bijvoorbeeld uw schadevrije jaren op bij Roy-data.


Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij u informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die mogelijk bij u passen. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.


Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • u een product of dienst aan te bieden
 • een product of dienst af te sluiten
 • een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren
 • uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen
 • onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten
 • u op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen
 • een schatting te maken van onze risico’s
 • fraude tegen te gaan en fraudegevallen af te handelen. In een fraude onderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij over u op internet vinden.
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen
 • ons aan de wet te houden
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben

De complete lijst vindt u hier.


Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen
 • telefoongesprekken en chats
 • wat u op onze websites doet en bekijkt
 • wat u in onze apps doet en bekijkt
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp

Achmea B.V. is verantwoordelijk

Avéro is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.


Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij uw gegevens door. En soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

De complete lijst vindt u hier.


Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.


Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. Ontdekt u toch een kwetsbaarheid in onze internetdiensten? Via Responsibe Disclosure van Achmea kunt u een melding maken. Het is fijn als u ons dit laat weten. Dan kunnen we maatregelen treffen en werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van onze gegevens en systemen.


Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:

 • Uw Burgerservicenummer (BSN) en bankgegevens
 • Uw medische gegevens
  Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur. De medisch adviseur en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Gegevens uit het strafrecht
  Wij kunnen vragen of u een strafrechtelijk verleden heeft als wij het risico voor een verzekering of financieel product moeten bepalen. Bent u langer dan 8 jaar geleden verdacht geweest of veroordeeld? Dan hoeft u dat niet te melden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens, of wij maken uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.


Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Het gaat dan onder andere om:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • De Telecommunicatiewet

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen
 • uw gegevens laten verwijderen
  Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens
  Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • uw toestemming stoppen
  Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • uw gegevens overdragen
  Wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken
  Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur een e-mail aan centraalrelatiebeheer@achmea.nl. En stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief/e-mail


Avéro Achmea
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn
T.a.v. afdeling Centraal Relatiebeheer

Gebruikt u e-mail, doe dat dan op een veilige manier.
U kunt veel van uw gegevens bekijken of veranderen op onze website.
Heeft u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:


Achmea B.V. 
Privacy manager 
Compliance & Operational Risk Management 
Postbus 866 
3700 AW Zeist


Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 17-05-2022.


Contact

Contact

Avéro Achmea

Bel ons op 088 462 75 75 Op werkdagen is ons klantenteam bereikbaar van 9.00-17.00 uur.